دانش فضایی

دانش فضایی

صفحه نخست . رویدادهای فضایی . سفري براي نديدن مرزها

 

یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸

این مطلب تا کنون ۱۵۴۸۶ بار خوانده شده است

دوشنبه، 13شهريور 1385

سفري براي نديدن مرزها

 
سفري براي نديدن مرزها

انوشه انصاري : «معتقدم ديدن زمين همانند کره‌اي آبي و شناور در ميانه فضا، براي بيننده افق‌هاي جديدي از زندگي را روشن خواهد کرد. شما مي توانيد ببينيد که دنياي ما در مقايسه با جهان چقدر کوچک و زندگي ما در اينجا تا چه حد شکننده است ... از فضا زمين يک سياره است و شما نمي‌توانيد هيچ مرزي يا هيچ فرديتي را در آن پيدا کنيد تمام آنچه شما مي‌بينيد يک زمين آبي بزرگ و زنده است ...و هر کاري که شما در گوشه‌اي از آن مي‌کنيد بر تمامي اين سياره تأثير خواهد گذاشت»

 

Anousheh ansari space space tourist soyuz Xprize X Prize Ansari X Prize

وب‌سايت شخصي انوشه انصاري
وب‌سايت شخصي خانم انوشه انصاري
 

آخرين مطالب  .  زندگي‌نامه انوشه  .  جايزه ايكس  .  گردشگري فضايي در گذر زمان  .  سايوز TMA-9


در حالي که نخستين بانوي فضاگرد (فضانوردي كه به منظور سياحت به فضا سفر مي‌نمايد، گردشگر فضايي)
جهان و نخستين ايراني فضانورد تا چند هفته ديگر عازم مدار زمين ميشود، بسياري انگيزه اصلي او در اين سفر را فراموش کردهاند و به زعم خود حرف و حديث‌هاي جديدي را منتشر مي‌نمايند.


انوشه انصاري در زمان انجام تمرينات فضايي
منبع عكس :  وب‌سايت انوشه انصاري

اين روزها بسياري از مردم در باره انوشه انصاري ميشنوند و ميخوانند و براي بسياري از آنها سؤالهاي فراواني نيز ايجاد ميشود. طبيعي است كه حرفها و شايعات زيادي در خصوص اين بانوي متهور و سفر تاريخيش شنيده شود که بهجا است در خصوص برخي از آنها توضيح کوتاهي ارائه گردد.

شايد يکي از سؤالهايي که اين روزها در باره انوشه زياد ميشنويم درباره ارزش کار او باشد . بسياري ميپرسند چه نکته مهمي در پشت يک جهانگردي و ماجراجويي فضايي قرار دارد؟ و چرا از ديد ما شخصي که با پرداخت هزينهاي بالا عازم سفري کوتاه ميشود کار مهمي را انجام ميدهد ؟ پاسخ به اين سؤال دشواري بسياري دارد . از آغاز عصر فضا هميشه گروهي از مردم ميپرسيدند آيافهم رازهاي نهفته در کيهان ارزش هزينهاي که براي آن ميشود را دارد ؟ آيا لازم است براي يافتن نکاتي درباره سيارات ديگر يا فرستادن انسان به ماه يا مريخ يا سفر به مدار زمين و ساخت ايستگاه فضايي مير و ايستگاه بين المللي فضايي و يا پروازهاي توأم با خطر شاتلهاي فضايي ميلياردها دلار هزينه کنيم در حالي که ميليونها انسان گرسنه و نيازمند در سياره زمين  منتظر دريافت غذايي اندك و سرپناهي محقر هستند؟ اين سؤال در ابتدا بسيار عقلاني به نظر مي‌رسد اما زماني كه به آينده دور نگاه مي‌كنيم ارزش منطقي خود را از دست مي‌دهد و بيشتر به ابراز نظري احساسي شبيه مي‌شود.

به راستي کدامين منابع خواهند توانست آيندهميلياردها انسان ساكن در سياره ما را تأمين كنند و کدامين فناوري ميتواند پاسخگوي انسان در حال رشد باشد و از همه مهمتر کدام ديدگاه خواهد توانست بشر را از شر خود در امان دارد؟ محققان بسياري، فراتر از وادي علم و در عرصه فلسفه و انديشه اگر پاسخي به اين پرسش دادهاند، راهي بوده که به آسمان ختم مي‌شده است. اگرچه جاي بحث اين موضوع اينجا نيست اما فقط تصور کنيد بدون اکتشافات فضايي آيا سطح زندگي زميني ما ميتوانست در چند دهه اخير تا اين حد رشد کند؟  

داستان گردشگري فضايي نيز چيزي جز اين نيست، اما درباره انوشه انصاري روايت مهمتري هم وجود دارد. او را با 3 فضاگرد (گردشگر فضايي) قبلي مقايسه کنيد تا تفاوتها آشکار شود. انوشه با صرف هزينهاي بالا قدم در راه سفري پر خطر گذاشته است تا بينش خود و بسياري از مردم جهان را دگرگون کند. اگرچه ديدار زمين از فضا براي بسياري از ما و از جمله 3 گردشگر قبلي رؤياي بزرگي است اما مرور زندگي انوشه انصاري نشان ميدهد فضا براي او فراتر از يک ماجراجويي شخصي است.

انوشه تاجري ثروتمند که فقط براي گذران وقت و کسب شهرت يا افزايش تبليغاتاقدام به اين سفر دشوار كرده باشد، نيست. در ضمن بايد در نظر داشت که وي پيش از اين به همه اين موارد دست يافته بود. او در زمره موفقترين افراد حوزه مخابرات بود و شهرتي که در حوزه فعاليت خود داشت، کم از شهرت امروز او نبود . اما دغدغه انوشه و خانواده او فراتر از مسايل ساده‌اي نظير شهرت و تبليغات است. اگر نگاهي به کارنامه انوشه بياندازيد مشاهده خواهيد كرد كه پس از کسب موفقيتي رؤيايي در حوزه تخصصي خود، انوشه و خانوادهاش سرمايه به دست آمده را در راه رؤيايي ديرينه به کار انداختند كه سالها ذهن و روح همه آنها را مشغول كرده بود. حمايت از جايزه X که به نام جايزه "انصاري X" تغيير پيدا کرد، باعث شد تا آغاز عصر مهم و تاريخي پروازهاي خصوصي به فضا با نام اين خانواده گره بخورد. امااين پايان كار انصاريها و به خصوص انوشه نبود. طرح جايزه X براي سفر به ماه و موارد ديگر گسترش پيدا کرد و انوشه و خانوادهاش براي به واقعيت رساندن رؤياهاي خود طرح ساخت بندرگاههاي فضايي را عنوان کردند و ساخت اولين نمونه آن رانيز پيش ميبرند تا انسان‌هاي عادي بتواند زمين را از فضا ببينند و شکوه آن را درک کند.
هزينهاي که اين خانواده براي چنين اقدامهايي در صنايع فضايي كرده‌اند و همچنين تأسيس شرکتها و مؤسساتي غيرانتفاعي که قصد بالا بردن سطح تفکر و زندگي مردم را دارند، از ارداه و نيتي قوي و نگاهي آينده‌نگرانه و تؤام با انديشه حکايت ميکند .

اينک او سفيري به سوي فضا است. سفيري که فضا برايش يک جذابيت معمولي نيست بلكه نيازي ضروري است و سالها است که اين ضرورت را درک کرده است. انوشه در حالي به اين سفر ميرود که از تأثير و ضرورت درک فضا نه تنها به عنوانتأمين کننده منابع و فناوريهاي آينده آگاه است که از نقش عظيم آندر تغيير نگرش انسان نسبت به خود، همنوعانش و سياره مادري نيز درك درستي دارد و همين موضوع سفر او را نسبت به سفر 3 فضاگرد قبلي متمايز ميکند. اين سفر بخشي از فرآيندي هوشمندانه است که انصاري قصد دارد در راه آسان کردن درک فضا براي مردم بردارد و به همين دليل اين سفر پايان داستان فضايي انوشه نيست که نقطه عطف و شايد شتاب دهندهاي براي او باشد.

اما نکته ديگري که اين روزها ميشنويم و متأسفانه با اهداف سفر مهم انوشه فاصله بسياريدارد، برخي بحثها است که در پاره‌اي از نوشتههاي داخلي و خارجي ميخوانيم که مثلاً انوشه آذري است و نماينده آذريها در فضا يا وابسته به فلان نژاد و بهمان انديشه است. و عجيب اينجاست که انوشه انصاري يکي از اهداف خود را در اين سفر چيزي مي‌داند که بااين حرف و حديث‌ها متفاوت است. اگر از ناراستي اين سخن در باره نژاد انوشه بگذريم و اينکه او به حکم آنچه وابستگي زباني و نژادي ميدانيم تُرک يا آذري نيست، نکته مهمتري در پشت اين سخن وجود دارد كه بررسي آن درس بزرگي در خود دارد.

زماني که از انوشه انصاري در مصاحبهاي که براي ماهنامه نجوم تنظيم کردم از احساسش در باره اين سفر پرسيدم، او ضمن اينکه بر اهميت فوق‌العاده اين سفر براي خود صحبت کرد و آن را با سفر يک انسان مذهبي و معتقد به قصد زيارت مقدسترين مکانهاي دين و آيينش مقايسه نمود، سخنيبر زبان راند که بايد آن را چند بار بخوانيم :«معتقدم ديدن زمين همانند کرهاي آبي و شناور در ميانه  فضا، براي بيننده افقهاي جديدي از زندگي را روشن خواهد کرد. شما مي توانيد ببينيد که دنياي ما در مقايسه با جهان چقدر کوچک و زندگي ما در اينجا تا چه حد شکننده است ... از فضا زمين يک سياره است و شما نميتوانيد هيچ مرزي يا هيچ فرديتي را در آن پيدا کنيد تمام آنچه شما ميبينيد يک زمين آبي بزرگ و زنده است ...و هر کاري که شما در گوشهاي از آن ميکنيد بر تمامي اين سيارهتأثير خواهد گذاشت»

در چنين ديدگاهي اگرچه زادگاه زميني افراد محترم است ( و به همين دليل است که انوشه در تمام سخنانش از عشق خود به ايران و سرزمين مادريش و وامداري خود نسبت به فرهنگش سخن ميگويد) اما فراتر ازآن ديدن زمين به عنوان يک کل است که مهم است. اين ديد است که اگر به آن دست يابيم ديگر بسياري از دشمنيها و جنگها و پليديهاي روي زمين فرصتي براي بروز پيدا نميکنند، محيطزيست ديگر تخريب نميشودو انسان است که محترم ميماند. علاقه و احترام ما به انوشه انصاري تنها به دليل سفر او به فضا نيست بلکه شادي ما ازآن جهت است که چنين فردي که دلبسته فضا است با چنين انديشهاي که ميتواند راهگشاي بسياري از مشكلات باشد عازم اين سفر تاريخي ميشود و ما به خود ميباليم که با او خويشي و پيوندي داريم. اما مهمتر از خويشي ما تلاشي است که بايد براي درک پيام فعاليتهاي انوشه و همفکرانش انجام شود. ما هم اميدواريم نتيجه اين سفر مهم همانگونه که خود انوشه در نامه اي به آن اشاره ميکند «کمک به رشد فعاليت هاي فضايي در ايران و رشد علاقه مردم نسبت به اين موضوع باشد» فراتر از آن بتواند به همه ما بار ديگر يادآوري کند که ما همه ساکنان يک زمينيم.

. پوريا ناظمي، روزنامه‌نگار علمي، مدرس و مروج نجوم  .
 

ارسال به بالاترین  ارسال به دنباله  ارسال به فیس‌بوک  ارسال به دلیشز  ارسال به گوگل بوکمارک  ارسال به گوگل باز  ارسال به کلوب دات کام  


آخرین مطالب منتشر شده در دانش فضایی

چند مطلب تصادفی از دانش فضایی

نظر شما چیست؟                         
 
*  نام و نام خانوادگی
*  پست الکترونیک
(نمایش داده نخواهد شد)
آدرس وبگاه

دانش فضایی همواره آماده پاسخگویی به پرسش‌های شما درباره مقالات منتشر شده٬ است .

شما همچنین می‌توانید با استفاده از این فرم اطلاعات تکمیلی خود را درباره این مطلب با سایر خوانندگان دانش فضایی به اشتراک بگذارید.

 

صفحه نخست

رویدادهای فضایی

مقاله‌های علمی

مراكز فضایی دنیا

اینترنت و فضا

ارتباط با ما

درباره دانش فضایی

انوشه انصاری

ایران در فضا

رادیو دانش فضایی

تلویزیون دانش فضاییآخرین مطلب:

 

RSS Feed

با عضو شدن در لیست علاقمندان دانش فضایی، اولین کسی باشید که مطالب این وب‌سایت را می‌خوانید٬ می‌بینید یا می‌شنوید:

::  عضو شوید  ::


دوست دانش فضایی شوید

فیدبرنر دانش فضایی دانش فضایی در توییتر دانش فضایی در فیس‌بوک دانش فضایی در فرندفا دانش فضایی در پیغامک 

تبلیغات
موسسه طبیعت آسمان شب٬ فروشنده انواع تلسکوپ و دوربین دوچشمی٬ میکروسکوپ٬ لوازم عکاسی٬ سه پایه و مقر٬٬ کتاب و پوستر و طراح و سازنده انواع رصدخانه و آسمان نما
خرید و فروش انواع تلسکوپ
 

 

معرفی یک کتاب فضایی
معاهدات و اصول فضای ماورای جو سازمان ملل متحد
معاهدات و اصول ماورای جو سازمان ملل متحد

 

دانشنامه فضایی٬ سازمان فضایی ایران
مجله نجوم
پارس اسکای

آویا٬ پایگاه اطلاع‌رسانی هوافضای ایران

نظر خود را درباره دانش فضایی به آلکسا بگویید

قطار وبگردی

ايروشاپ٬ اولين فروشگاه اينترنتي تخصصي مهندسي هوافضا

پرسش و پاسخ‌های کانوت

صفحه نخست   .  درباره دانش فضایی   .  نقشه سايت   .  تماس با دانش فضایی  انوشه انصاری٬ بانوی ایرانی در فضا

 برداشت از مطالب وب‌سايت   دانش فضایی  به شرط ذكر منبع و ايجاد لينك به صفحه مطلب مورد نظر،  آزاد است